Green Hotel

GRACELAND Green Hotel

“ We care for the destination where our hotel is located and we care for the planet we live on ”

Graceland appreciates the recourses and support that it has been receiving from the Mother Nature, local environment and the local society. Therefore, Graceland is dedicated to take action on protecting the nature, maintaining the environment and conducting our social responsibility.

1

โรงแรมได้ติดตั้งแผง Solar Collector สำหรับใช้แสงแดดเป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความร้อน ในส่วนต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น ในห้องน้ำสาธารณะ / ในห้องน้ำของห้องพักแขก / ในห้องครัว เป็นต้น

2

โรงแรมได้ติดตั้ง เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพขึ้นในบริเวณของโรงแรม เพื่อลดปริมาณการทิ้งเศษอาหารของโรงแรมสู่ภายนอก โดยการนำเศษอาหารที่ผ่านการบดแล้ว ใส่ในถังหมักและรอเวลาให้เกิดก๊าซ ซึ่งก๊าซนี้จะถูกส่งไปใช้งานที่ครัวเมน และครัวพนักงาน ส่วนน้ำหมักที่เกิดจากการหมัก สามารถนำไปเป็นปุ๋ยเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ได้อีก โดยโรงแรมสามารถลดการใช้สารเคมีในต้นไม้ ได้ 100%

3

โรงแรมได้นำเศษผลไม้ มาหมักกับน้ำเปล่าและส่วนผสมอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ทำความสะอาดท่อหรือล้างพื้น พร้อมทั้งใช้ปรับสภาพน้ำเสียภายในโรงแรม และน้ำยาเอนกประสงค์ ใช้แทนน้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาล้างมือ ในโรงแรม

4

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำ “ฝายชะลอน้ำ” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ และต้นน้ำ เพราะหากว่ามีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะส่งผลให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วย อีกทั้ง “ฝายชะลอน้ำ” จะช่วยกักเก็บน้ำ ทำให้มีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื่นออกไปเป็นวงกว้างของทั้งสองฝั่งลำธาร ดังนั้น โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงได้จัดทำโครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและคืนความชุ่มชื่นให้ผืนป่า ณ สวนป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังได้มอบน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงแรมฯ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลสวนป่าบางขนุน เพื่อใช้ดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าบางขนุนต่อไป

5

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดทำ โครงการปลูกป่าในใจคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยคุณสุชาติ หิรัณย์กนกกุล กรรมการผู้จัดการ ได้นำทีมพนักงานกว่า 50 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากการผลิตของโรงแรมฯ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลสวนป่าบางขนุน เพื่อใช้ดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าบางขนุนต่อไป

6

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดทำโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เกาะโหลน วิสาหกิจตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนชุมชนให้เกิดรายได้ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ยังได้ทำกิจกรรมเรียนรู้การทำขนมต้มมัด (ตูปะ) ขนมพื้นบ้านของชุมชนเกาะโหลน และสานใบมะพร้าวอ่อนสำหรับห่อขนมต้มมัด และร่วมกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้ความรู้อีกด้วย

7

โรงแรมมีการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ในบริเวณโรงแรมโดยให้ผู้ใช้บริการที่มาเรียนการการทำอาหารไทย (cooking class) ได้มาเรียนรู้และเก็บสมุนไพรไทยต่างๆ เช่น ตะไคร้ / ใบมะกรูด / ใบกระเพรา / ใบโหระพา / ต้นหอม ฯลฯ นำไปปรุงอาหารเอง

8

มีการลดหรือเลิกใช้พลาสติกในโรงแรม เพื่อลดปริมาณของขยะพลาสติกที่จะทิ้งออกสู่ภายนอก ได้แก่ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก , ไม่มีการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร แต่ใช้กล่องที่ผลิตจากชานอ้อยที่ผลิตจากพืชแทน , ยกเลิกการใช้ขวดน้ำพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ขวดแก้วแทน เป็นต้น

9

โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมจัดทำขาเทียมเพื่อคนพิการ ได้รวบรวมเศษอะลูนิเมียมต่างๆ จากหลายๆส่วนในบริเวณโรงแรม เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรียครินทราบรมราชชนนี During the past years, hotel has collected all the used aluminum and today we donated all of them to the local government so that they can turn the aluminum into prosthetic limbs and provide to those in need.

10

โรงแรมมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เช่น - ขวดน้ำพลาสติก / ขวดแก้ว / กระดาษ มีการแยกชัดเจน เพื่อนำไปขายต่อเพื่อ recycle - ขยะเปียก / เศษอาหาร นำไปผลิตแก๊สชีวภาพ และ ผลิตน้ำชีวภาพ , น้ำยาเอนกประสงค์ ใช้ภายในโรงแรม - ขยะทั่วไป ส่งไปกำจัดที่โรงขยะของเทศบาลโดยตรง - ขยะอันตราย นำไปกำจัดที่เตาเผาขยะของเทศบาลอย่างถูกวิธี

11

แสดงสัญลักษณ์ขอความร่วมมือกับผู้ใช้บริการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ เห็นความสำคัญของการใช้น้ำ ใช้ไฟ อย่างรู้คุณค่าGraceland is proud to say that after all the efforts that we have put in the project; 
several well-known awards have recognized the outstanding result.